پشتیبانی

ساخت آنلاین کد هدایت به بالا

دورهمی به صرف موسیقی - زندگی باید کرد ....
زندگی باید کرد ....

می توان زیبا زیست ...
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب
لحظه ها میگویند گرم باشیم
پر از فکر و امید و عشق باشیم
و سراسر خورشید
زندگی همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست
هر کجا خندیدیم
هرکجا خنداندیم
زندگی آنجاست
بی خیال تلخی ها

زندگیزندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه باید روئید
در پس این باران
گاه باید خندید
بر غمی بی پایان ....

زندگی


[ سه شنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1396 ] [ 21:23 ] [ haana ] [ نظرت () ]
آخرین مطالب