پشتیبانی

ساخت آنلاین کد هدایت به بالا

دورهمی به صرف موسیقی - زندگی باید کرد ...
زندگی باید کرد ...


زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه باید روئید
در پس این باران
گاه باید خندید
بر غمی بی پایان
گاهی تنها بیدار باید بود
تنها باید بود
گاهی که قلب پروانه
بر برگهای سوزنی کاج
آرام میشیند
آرام باید بود
گاه باید فقط زندگی کرد
گاه باید تمام لحظ ها را دوست داشت
ساده از کنار لحظه ها نگذریم
گاهی در انتظار
 لحظاتی را از دست می دهیم
که بعد در حسرت آن لحظات میسوزیمزندگی

زندگی

زندگی

زندگی

زندگی

[ یکشنبه دوازدهم آذرماه سال 1396 ] [ 20:10 ] [ haana ] [ پایینی .... () ]
آخرین مطالب