تبلیغات

پشتیبانی

دورهمی به صرف موسیقی - تولد انسان ...
تولد انسان ...


تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن ...
بنگر در این میان چه کردی
.
.
گرما بخشیدی ؟
.
.
یا سوزاندی ؟

زندگی


[ سه شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1396 ] [ 18:41 ] [ haana ] [ نظرت () ]
آخرین مطالب